Takk for at du viser interesse for ordinært medlemskap hos Vision Aeroclub Lista. Vi skal jobbe for at du blir fornøyd med ditt medlemskap hos oss. Vi er en annerledes klubb som setter mennesker i fokus gjennom å bistå hvor de trenger hjelp. 

Vision er engelsk og står for åpenbaring eller visjon, og det er det som er kjernen og brannen bak opprettelse av klubben. Vi har en brann for misjon og vi har et stort hjerte for flyving, dette utgjør klubben sin visjon om å spre glede gjennom misjonsflyving.

Utdrag av klubben sin formålsparagraf:

"Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Vårt formål er å gjennom samarbeid og fellesskap samle fly- og misjons-interesserte og skape engasjement rundt fly misjon ved å bidra på flyshow, messer og hva styret finner aktuelt. Vision Aeroclub Lista skal være fundert på kristne verdier og disse skal prege all aktivitet i klubben. Det er en sentral oppgave å aktivisere medlemmene som VAL «ambassadører», samt gi medlemmer mulighet til å ta Privat Pilot License (PPL). VAL ønsker å være en positiv bidragsyter på alle samlinger som styret finner aktuelt. Ved å gjennomføre dette vil klubben spre opplysning om bistandsarbeid, samt gi interesserte en mulighet for å bli kjente med klubben og hva VAL står for. VAL ønsker å gi opplæring og trening i motorflyging, samt arrangere årlige sammenkomster for medlemmer med fly og bistand som hovedfokus".

Alle ordinære medlemmer må respektere klubben sin formålsparagraf og vedtekter.

Vi har fått godkjent DTO og skal få et fly tilgjengelig for elever slik at de kan begynner på LAPL eller PPL. Det vil også være mulighet for medlemmer som innehar gyldige PPL sertifikater å leie flyet.

Håper vi ses på Lista.

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.